SWISH: 1234700068. (endast svenska abbonemang)
Ange ordernummer eller fakturanummer vid Swish eller Bankgirobetalning. SWISH: 1234700068.

HJÄLP: Hjälp oss testa vår nya betalterminal i butiken.
Vid betalning med SWISH i butiken, bjuder vi på valfri godisbit, och om du är törstig en dricka:-).
SWISH har en begränsning om 5000 kr per Swishtillfälle. Detta kan du ändra i Swish-appens inställningarna, så du kan använda SWISH på samma sätt som vid kortbetalning, där du kan betala högre belopp.
(Obs, vid kortbetalning = inget snask och ingen dricka :-))

Så här funkar det:
Vid Swishbetalning i butik så skannar du en QR kod i vår betalterminal, som talar om beloppet för din Swish-app. Därefter godkänner du köpet med Bank-ID, precis som vanligt vid Swishbetalning. Det som i detta fall avviker från det normala förfarandet är att du får ett kvitto från betalterminalen, att Swishbetalning blivit utförd.
I Swish-appens historik, i telefonen, ser du utförd betalning omgående.

Observera beloppsgränsen om 5000 kr i Swish-appen. Den kan du ändra via din mobilbank under Inställningar / Swish / "ditt telefonnummer" / Beloppsgräns per överföring.


For international customers:

Please send us an e-mail regarding your question
and we get back to you as soon as possible.
info@fksport.se
order@fksport.se
webshop@fksport.se
torkel@fksport.se
per@fksport.se

F&K Sport Sweden AB bank account information
VAT-nr: SE559056-250901
IBAN:  SE6380000832799448692377
BIC: SWEDSESS
SWISH: 1234700068

 

Integritetspolicy / Integrity Policy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F&K Sport Sweden AB / DAE mål är att erbjuda kompetent hjälp till pistolskyttar, gevärsskyttar, jägare och myndigheter med deras vapen, utrustning och/eller jaktredskap.

F&K Sport Sweden AB / DAE arbetar långsiktigt för att ge dig som kund ett bra bemötande, bra service, raka besked och den utrustning du önskar.

F&K Sport Sweden AB har vapenhandlartillstånd från Polismyndigheten Sverige (Stockholms Län). Vapenhandlartillståndet ger oss rätt att importera, sälja, byta och köpa skjutvapen.
Vapenhandlartillståndet ger oss också tillstånd att reparera, renovera eller plugga samtliga skjutvapentyper som finns och som ägs legalt i Sverige.
Vi får även byta ut licenspliktiga vapendelar såsom stomme, mantel och pipa på vapen.
Från och med den 1 juli 2011 är mantlar till pistol licenspliktiga enligt VL.

Vi som driver detta företag heter Torkel Persson och Per Norburg.
Se kontaktinformation längre ner........


Från och med 1 juli 2006 får vapenhandlare och vapenreparatörer ej längre skrota vapen.
I fortsättningen ska alla licenspliktiga vapen och vapendelar, som ska skrotas lämnas in till Polismyndighet för destruktion.
Vi åtar oss dock i uppdrag att omhänderta skjutvapen och transportera dem från dig via oss till Polismyndigheten för inlämning och skrotning mot i förväg överenskommen avgift.

Vid byte av licenspliktig vapendel tar F&K Sport Sweden AB över ansvaret för att "gamla" vapendelen blir inlämnad till Polismyndigheten för destruktion. Du får kvitto av oss att vi tagit emot din trasiga vapendel och du får en ny hel vapendel av oss.
Polismyndigheten där du bor får intyg från oss att licenspliktig vapendel blivit bytt.
Du som kund erhåller även en kopia av intyget som vi skickar till Polismyndigheten. 

F&K Sport Sweden AB / DAE har möjlighet att skaffa fram den utrustning du som kund behöver, under förutsättning att du har vapenlicens, inköpstillstånd, behörig att söka vapenlicens eller rekvisition från statlig myndighet. 

För att komma i kontakt med F&K Sport Sweden AB / DAE var vänlig börja med nedan e-post, telefonnummer eller telefax:

Det ska vara enkelt att beställa från oss.. Skicka ett mail till oss med vad du behöver, se adresser nedan...

Beställning:
order@fksport.se eller webshop@fksport.se

Förfrågan: info@fksport.se

Torkel Persson 070-449 68 62
Epost: torkel@fksport.se

Per Norburg 070-548 23 43
Epost: per@fksport.se

Telefon : 08-99 00 67
FAX : 08-39 09 70

POSTADRESS och BESÖKSADRESS. Se öppettider...
F&K Sport Sweden AB
Gamla Värmdövägen 2
131 37 Nacka

(FINNTORP CENTRUM, fd Nacka Centrum) 

(Det är superviktigt att ovan namn och adress skrivs med exakt ordalydelse, bokstav för bokstav, eftersom PostNord inte lämnar ut försändelsen annars) 

Org.nr: 559056-2509
F&K Sport Sweden AB är registrerat för Moms
VAT: SE559056-250901
BankGiro 829-7491
SWISH: 1234700068
F&K Sport Sweden AB bank account information
IBAN:  SE6380000832799448692377
BIC: SWEDSESS

Va
penhandlartillstånd: A071.733/2020
Tillståndsbevis angående handel med Explosiva varor: 2020-000643 och 317-1133/2017
F&K Sport Sweden AB förbehåller sig äganderätten på varan tills den är tillfullo betald.

Vid köp av licenspliktiga vapen och vapendelar är F&K Sport Sweden AB överlåtare, (anges på licensansökan). Ange även vårt organisationsnummer 559056-2509 så hittar Polismyndigheterna ute i landet vårt Vapenhandlartillstånd i sitt dataregister VÄS / VapenPÄR

Licenspliktigt vapen eller vapendel kan levereras först efter att licens beviljats av Polismyndigheten i ditt län.
Finn aktuella ansökningsblanketter hos Polisen: https://polisen.se/Service/Blanketter/Vapen/Vanliga-blanketter/Ansokan-om-tillstand-att-inneha-vapen-mm/

Försök till köp och därefter förskottsbetalning av licenspliktigt vapen, vapendel eller ammunition utan giltig licens eller utan möjlighet att söka licens inom rimlig tid berättigar inte till återbetalning.
Försök till köp och därefter förskottsbetalning av licensfria produkter för att därefter kräva pengarna tillbaka till andra konton än pengarna ursprungligen kommer ifrån berättigar inte till återbetalning.
Penningtvättare, bedragare, "målvakter", banditer, uslingar, low-lifes och övrigt kriminellt pack gör sig icke besvär.
Återbetalning till konto som pengarna från början betalats från utförs utan kostnad eller debiteras 250 kr beroende på omständighet.

Vid bokning av vapen och/ eller varor som vi har, eller inte har i vårt sortiment debiterar vi handpenning om minst 20% av varans värde. (Vapen minst 1500 kr). Bokningen är giltig först när vi erhållit handpenningen. Underlåtelse eller glömt att betala handpenning i tid innebär att du inte kan göra anspråk på den före detta bokade produkten ifall vi bokat och sålt den till nästa kund.
Handpenning krediteras när aktuellt skjutvapen eller produkt hämtas och betalas.
När produkten blivit levererad till oss, och vi kontaktat köparen, är handpenningen giltig i tre (3) månader, därefter förfaller handpenningen. 
Finns produkten i lager vid bokningstillfället är handpenningen giltig i tre (3) månader. Är det fråga om att myndighet ska bevilja tillstånd före köp är handpenningen aktuell tills beslut meddelas. Övrigt dröjsmål så återbetalas Handpenning ej.
Är licens beviljad och betalning av produkt ej sker inom rimlig tid (se nedan) makuleras licens och deposition återbetalas ej. 
Är produkt bokad, vare sig produkten finns på lager eller ej, sker indexreglering av pris i samma takt som våra leverantörer justerar priset. Vill du vara säker på att betala aktuellt pris för produkten så går det bra att slutbetala produkten vid bokningstillfället och därefter tex söka licens.
Är produkten specialbeställd av oss till dig och du ångrar köpet debiterar vi faktisk kostnad vi haft för att beställa och köpa produkten från leverantören inkl ev tull och fraktkostnader
F&K Sport Sweden AB förbehåller sig äganderätten på varan tills den är tillfullo betald.

Vid underlåtelse att hämta ut eller kontakta oss efter vi meddelat att beställd produkt finns på lager kan medföra att bokningen makuleras. 
Vid underlåtelse att hämta ut eller kontakta oss angående hämtning av bokat vapen/ produkt efter att vi meddelat att beställt skjutvapen/ produkt finns på lager medför att skjutvapnet/ produkten kan läggas ut till försäljning efter 2 veckor.
Dessa villkor gäller även efter att licens blivit beviljad, då aktuellt skjutvapen inte hämtas eller betalas. Giltig licens kommer då makuleras via vår försorg hos Polismyndigheten.

Vapen eller produkter inlämnade till service som inte hämtas ut i tid, medför att äganderätten kan övergå till F&K Sport Sweden AB enligt detta avtal.

Underlåtenhet att kontakta oss medför inte att beslut enligt ovan kan tas.
Vid begäran om förlängning av förvaring ingås nytt avtal.

Är det så att vi inte fått leverans från vår leverantör av produkten så är handpenningen fortfarande giltig fram tills vi kan leverera. 
Önskar du avbryta beställningen gäller följande:
Har vi betalt vår leverantör och vi väntar på exporttillstånd från tex. US Commerce department så är produkten inte avbokningsbar.
Har vi ännu inte fått orderbekräftelse från vår leverantör så är produken avbokningsbar. Vid avbokning debiterar vi 500 kr

Villkor vid Kommissionsförsäljning:
Vid försäljning av begagnade vapen eller varor tar vi en kommissionsavgift på 20% eller minimum 1000 kr på försäljningspriset.
Eventuella reparationer som behöver utföras för att reparera produkten före eller efter försäljning ansvarar vi för mot den nya ägaren.
Vi i vår tur debiterar den tidigare ägaren för eventuella kostnader vid rengöring eller reparation som kan uppstå eller vara nödvändig före eller efter försäljning.

Försäljning sker främst via webbsidan.
Leverans av varor sker mot framförallt med Postförskott, Förskottsbetalning, i undantagsfall Faktura eller PAYPAL.
Pga historik av att varor vi skickat mot faktura ej blivit betalda och vi ej hunnit påminna dessa kunder har vi slutat skicka mot faktura. Hur roligt är det att i bokföringen se att små saker vi skickat som ej blivit betalt i tid har en sammanlagd summa av 250-300K vid årets slut?
Det tog en vecka i samarbete med KLARNA BANK AB innan de avslutade vårt samarbete iom vi till viss del handlar med skjutvapen. Dvs våra kunder som blir kontrollerade av polisen blir nobbade kredit pga jag vet ej vad??

Vid PAYPAL betalning tillkommer en avgift på 4% på beloppet.
Vi kan också ta betalt med kontokort typ VISA och MasterCard när du är här hos oss och handlar.
Priser på vår webbsida avser produkter, vapen och delar som finns på lager för försäljning här och nu. Vi reserverar oss mot att varor kan vara slutsålda, oförutsedda prisändringar från våra leverantörer, exportörer, befraktare, statliga skatter och pålagor, avgifter osv som kan medföra att produkter kan stiga eller sjunka i pris. 
Frakt & exp.avgift tillkommer.
Leverans sker framförallt med Posten och DHL.

Reparationer och vapenservice sker enligt överenskommelse.
Vi pluggar vapen och skriver pluggintyg till dig som kund så att du kan söka minneslicens på ditt arvegods.


F&K Sport Sweden AB erbjuder omhändertagande av de vapen du önskar skrota eller plugga (deaktivera) och ombesörjer transport och service till och från Er till oss eller Polismyndigheten mot i förväg överenskommen avgift.

Vapenskåp SS3492 eller värdeskåp EN 1143-1 skickas direkt från fabrik med transportföretag som följer branchens riktlinjer avseende leverans till kund eller hämtas hos oss efter överenskommelse.