|  
  |  
  |  

Tanfoglio Stock II XTREME, Gray or Chrome