|  
  |  
  |  

Gen2 lättrat slutstyckshandtag till Browning Bar Match