|  
  |  
  |  

Caldwell Bipod Adapter för Picatinnyskena