|  
  |  
  |  

Säkerhetsflagga Gevär, SINCLAIR, GUL,