|  
  |  
  |  
EXPLODED VIEW OF SPHINX SDPSPXSDPEXPVIEW    
 
Front Sight till SphinxSPXSDP11FSBLK 680:-  
Fiber Front Sight till Sphinx SPXSDP11FSFOG 680:-  
Rear Sight Screw Sphinx SDP SPXSDP54RSS 20:-  
Front Sight Screw SphinxSPXSDP53FSS 20:-  
Hammer Pin Retaining Pin Sphinx SDP SPXSDP52HPRPIN 50:-  
Main Spring Sphinx SDP SPXSDP47MS 95:-  
SLIDE STOP Sphinx SDP SPXSDP36SS9 950:-  
Trigger Bar Spring SDPSPXSDP37TBS 75:-  
SEAR SPRING till SDP SPXSDP24SEARSPR 50:-  
SEAR till SDP SPXSDP22SEAR 350:-  
Ejector, Housing SDP SPXSDP21EJECT9 950:-  
Extractor Spring SDPSPXSDP18EXTSPR 50:-  
Extractor pin SDP SPXSDP17EXTPIN 75:-  
Extractor SDP 9x19SPXSDP16EXT9 475:-  
Locking Pin Firing Pin SDP SPXSDP15FPPIN 75:-  
Firing Pin SPRING SDP SPXSDP14FPSPR 75:-  
Firing Pin SDPSPXSDP13FP9PIN 250:-  
Rekylbuffer till SDPSPXSDP05BUFFER 95:-  
Backstrap SDP PistolSPXSDP04GRIPL 150:-  
Rekylfjäder SDP Full SizeSPXSDP08KITRSSTD 295:-  
Extractor Spring Sphinx 3000SPX3000209 75:-  
Rear Sight HALO Sphinx SDPSPX3000SDP12 950:-  
Firing Pin Sphinx SDP 9x19SPXSDP13FP 525:-  
Magasin Sphinx SDP STDSPXSDPSMAG9 600:-  
Magasin Sphinx SDP CompSPXSDPCMAG9 600:-  
Front Sight FO for Sphinx 3000 and SDPSPX3000SDP-FO 725:-