|  
  |  
  |  

Tanfoglio STOCK III XTREME, (SF) Small Frame RESERVDELAR