|  
  |  
  |  

Heckler & Koch 416 Flamdämpare med snabbkoppling