|  
  |  
  |  

Mantelspärr Förlängd (Extended), Glock 21 mfl