|  
  |  
  |  

Spegel till Nationell Pistoltavla, 1 st