|  
  |  
  |  

Snabbskjutningstavla med spegelslits, 60x60 cm