|  
  |  
  |  

PPC 1500 Träffområde tavelpapp, Spegel, 62x42cm