|  
  |  
  |  

Nationell Pistoltavla med slitsar, 60x60 cm