|  
  |  
  |  

Luftgevärstavla med 5 prickar 14x14 cm