|  
  |  
  |  

Dispenser Stor, Enkelband 17x17mm