|  
  |  
  |  

Hämmerli 208 / 215 Magasin .22 Lr 10 rd