Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Centrala begrepp
 2. F&K Sport Sweden AB är personuppgiftsansvarig
 3. Vilka typer av information samlar vi in?
 4. Information från andra källor
 5. Hur använder vi informationen?
 6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
 7. Hur länge sparas uppgifterna?
 8. Vem kan ta del av uppgifterna?
 9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
 10. Var förvaras uppgifterna?
 11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
 12. Kontaktuppgifter till F&K Sport Sweden AB
 13. Samtycke


1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. F&K Sport Sweden AB är personuppgiftsansvarig

F&K Sport Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?

När du registrerar dig via ett formulär, eller besöker vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adressuppgifter
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vapenlicens
 • Vilket företag du arbetar för
 • Arbetstitel
 • Vilken bransch du är verksam inom
 • Hemsideadress till ditt företag
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar
 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation, information om tidigare arbetsplatser eller arbetstitel. Är du kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du har registrerat hos oss sedan tidigare.

5. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig kan användas för följande ändamål:

 • Kundvård och informationsinsatser kring våra produkter
 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt
 • För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

 

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en dialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra produkter
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att kontakta oss direkt.

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan.

Har du en aktiv dialog med oss sparas dina uppgifter i 24 månader från den senaste interaktionen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig. En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 24 månaderna har interagerat med F&K Sport Sweden AB eller representanter från F&K Sport Sweden AB via telefon, genom att besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen eller registrera dig via ett formulär.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna mejlutskick fortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 24 månader innan vi gallrar datan.

I fallet att du är anställd på ett företag som är kund till oss behandlar vi din data inom ramen för kundvård. För aktiva kundrelationer behandlar vi din data till dess att (1) du avslutat din anställning på företaget, eller att (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När en kundrelation avslutats går vår lagring och behandling av dina uppgifter över till samma villkor som beskrivet i de två föregående styckena. Avslutar du din anställning på företaget ansvarar du själv för att meddela oss på angivna kontaktuppgifter så att vi kan gallra dina uppgifter.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för

 

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

10. Var förvaras uppgifterna?

Uppgifterna förvaras åt F&K Sport Sweden AB räkning hos ZedCom Tele & IT lösningar i Sverige AB. ZedCom Tele & IT lösningar i Sverige AB förvarar sina fysiska servar, där din data lagras, i Sverige.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Kontaktuppgifter till F&K Sport Sweden AB

F&K Sport Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

F&K Sport Sweden AB
Gamla Värmdövägen 2
137 31 Nacka, Sverige
Telefonnummer: 08-99 00 67
Organisationsnummer: 559056-2509
e-postadress: info@fksport.se

13. Samtycke

Samtycke sker i samband med att kontakt sker där kommande köp planeras och diskuteras hos F&K Sport Sweden AB.