|  
  |  
  |  

2019-07-22

Glock Spade, hopvikbar med såg