|  
  |  
  |  

2020-08-04

Glock Spade, hopvikbar med såg