|  
  |  
  |  

2020-10-29

Glock Spade, hopvikbar med såg