|  
  |  
  |  

TILLFÄLLIGT PARTI, American Eagle .300 BLK 220 Grain OTM Subsonic